Zgłoś szkodę

PAMIĘTAJ

W razie kolizji/wypadku:

  • opanuj emocje i zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wypadku
  • udziel pomocy osobom poszkodowanym,w razie potrzeby zadzwoń na telefon alarmowy nr. 112
  • zabezpiecz miejsce wypadku ustawiając trójkąt ostrzegawczy, jeżeli doszło do kolizji usuń pojazd aby umożliwić ruch innym użytkownikom drogi.
  • zapisz numery rejestracyjne samochodów które zostały uszkodzone oraz (jeśli to możliwe) nazwy ubezpieczycieli i numery polis OC
  • jeśli uczestnicy kolizji nie doznali obrażeń ciała a wina jest oczywista i sprawca przyznaje się do spowodowania zdarzenia, nie ma obowiązku wzywania policji. Wystarczy wypełnić oświadczenie z miejsca zdarzenia którego wzór znajduje się w zakładce

PAMIĘTAJ: wbrew temu co policjanci często mówią poszkodowanym na miejscu kolizji/wypadku, zgłoszenie zdarzenia do swojego ubezpieczyciela nie jest możliwe bez podania danych drugiego uczestnika – nawet jeśli nie została na miejscu rozstrzygnięta kwestia winy, dlatego żądaj ich przekazania.  Informacja o numerze polisy OC, nazwie firmy ubezpieczającej pojazd oraz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy/uczetnika zdarzenia nie są danymi osobowymi!!

KAŻDY kierowca może samodzielnie zidentyfikować firmę sprawcy posiadając numer rejestracyjny jego pojazdu, wchodząc na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG)

Mając te informacje możesz zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. Szkodę można zgłosić telefonicznie lub uzupełniając formularz zamieszczony na stronie zakładu ubezpieczeń.